ACTIVITEITEN TROEVEN & VISIE WIE ZIJN WE NIEUWS & LINKEN CONTACTEER ONSExcellerende ondernemingen hebben hun distributie- en supply/demand chain kosten geoptimaliseerd en onder controle.


Excellerende ondernemingen hebben hun distributie- en supply/demand chain kosten geoptimaliseerd en onder controle. En zij hebben dit gedaan vanuit een duidelijk gedefinieerde strategie, met oog voor logistieke integratie, de klant en afstemming tussen voorraadbeheer, distributienetwerking, transport en warehousing.
Ze slagen er ook in hun processen, organisatie-structuur, infrastructuur en IT-systemen zo in te richten dat de strategie kan ingevuld worden, intern en over verschillende partijen in een keten heen. En zij slagen er in objectief te meten waar ze staan ten opzichte van hun doelstellingen, partners en concurrenten.

Logisol Pro is expert in Supply/Demand Chain Management en Logistiek, zowel operationeel, administratief als planmatig. Deze expertise, opgebouwd door jarenlange ervaring, wordt op verschillende manieren ingezet:

• Adviesopdrachten, waarbij wij onze mensen meestal integreren in het team van en met onze opdrachtgevers.

• Ontwikkeling van tools voor ondersteuning van verschillende logistieke deeldomeinen als inventarisbeheer, ABC locatie indeling, cycle count optimalisatie, prestatiemeting, magazijn personeelsplanning en activiteitenforecast;

• Training en opleiding aan diverse instellingen zoals PICS, VIK, IFBD, H.U.B. (KULeuven), SBM, UAMS, Vlerick…

• Bijdragen in Business Logistics, Value Chain en CXO en voordrachten op seminars en congressen

wat ons een goede mix aan theorie en praktijk oplevert, en tegelijk een breed kennisveld om alles in zijn perspectief te plaatsen.

In functie van de aan ons gegunde opdrachten stellen wij al dan niet teams samen met verschillende experts, die wij in een samenwerkingsverband verenigen.

Deze aanpak laat toe de juiste expertise in te zetten en geen overhead te moeten aanrekenen aan onze klanten.

© Logisol Pro N.V Wautersdreef 22 B-9090 Melle


Wautersdreef 22
B-9090 Melle info@logisolpro.be
www.logisolpro.be
C. +32 (0) 475 390141
T. +32 (0) 9 324 46 29

F. +32 (0) 9 231 97 40

works with

     

HQ Office:
Logisol Pro
Varingstraat 1C
B-9090 Melle
C. +32(0) 496 208210